ข่าวสารและกิจกรรม

12

ก.พ.

2561

NEA ร่วมกับ BSA จัดงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบและสิ่งพิมพ์
จำนวนคนอ่าน 694 Views

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ร่วมกับ บีเอสเอ l พันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ลดต้นทุนและใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับธุรกิจออกแบบและสิ่งพิมพ์" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-14.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)  

ธุรกิจออกแบบและสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน  ในปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอ เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการรับผิดตามกฎหมายหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การชดใช้ค่าเสียหาย ผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ในยุคธุรกิจดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สร้างจุดอ่อนในการรับงานหรือทำธุรกิจกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับ บีเอสเอ l พันธมิตรซอฟต์แวร์ จึงจัดงานสัมมนานี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบและสิ่งพิมพ์  มีความเข้าใจเรื่องวิธีการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงและแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำ ประกอบด้วย คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย, บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์, Ms.Mona Khanna, Representative of Adobe, Singapore, คุณกมลวรรณ พงศาพิชญ์ Business Development Manager – Design & Manufacturing Solution, Autodesk Asia Pte Ltd (Thailand) และ คุณวิสสุต เมธีสุวกุล Modern Workplace Business Group, Microsoft (Thailand) Ltd.